Twitter logo   Facebook logo

Hoofdsponsorgroep VV Oosterlittens

Zoals wellicht bekend is onze hoofdsponsor, Douwe en Agatha Reekers, per komend seizoen niet meer sponsor. Ze hebben hun bedrijf verkocht en dus stop onze samenwerking. VVO (bestuur) en Reekers hebben de jarenlange samenwerking (meer dan 30 jaar) op een passende wijze afgesloten

De sponsorclub is tijdig ingelicht door Reekers en konden hier dus op inspelen. Het afgelopen half jaar zijn we druk op zoek geweest naar een nieuwe sponsor, en niet zonder succes. De opzet is aangepast......we hebben vanaf dit seizoen niet één hoofdsponsor maar een Sponsor Groep. 

De hoofdsponsorgroep zal uit maximaal 8 bedrijven bestaan! 

Inmiddels hebben we 7 bedrijven gevonden welke zich hier aan willen verbinden!!!!! De komende tijd zullen we de bedrijven aan u voorstellen

Er is nog ruimte voor één nieuwe hoofdsponsor. Eventueel geïnteresseerden kunnen zich melden bij de sponsorcommissie

» BerichtenarchiefAgenda

Twitter