Twitter logo   Facebook logo

Teamindeling Senioren

Dames 1 en 2:
Leiders: Dries Posseth ? en Anno  Hilverda
Trainer: Anno Hilverda
Selectie: Jildou Agricola, Janneke Algra, Maike Bouma, Alien Dijkstra, Jantien de Groot, Ilse Keestra, Noa Koopmans, Brecht Kuiper, Iris Nauta, Ella Posseth, Hinke Agricola, Zoë de Boer, Kim Bos, Antje Boschma, Berber Bouma, Antje Greidanus, Sandra Hofstra, Sanne Rixt Jorritsma, Pascale Netzer en Boukje Scheper, Femke Halbersma

Start: Vrijdag 6 augustus 2021 om 19.00 uur.
Geen beker, toernooien op vrijdagen


B-selectie:
Leider: Sjirk Jouwsma, Meindert Atema en Johan Hempenius (voor de communicatie)
Grensrechter: eigen speler
Trainers: Meindert Atema (di om 20.00 uur) en Simon P. Zijlstra/Doede Ottema (vr- 20.00 uur)

Voorlopige B-selectie:
Teunis Regeling, Jelle Jan Rodenhuis, Sjoerd Pieter Jouwsma, Jelmer de Jong, Jelte Wijnja (k), Stefan Greidanus (k), Wessel Hilverda, Jurjen Miedema, Ignas Dijkstra, Bauke Folkerts, Jenno Tinga, Tiemen Tinga, Gerben van Dijk, Rein Stremler, Jelke Greidanus, Klaas Gerrit Meulenaar, Haije Wijnja, Jarno Viëtor, Lolke van der Sloot, Jens Jepkema, Gerrit Scharringa, Pieter Sybren Scharringa, Willem Reitsma.

Start Trainingen: dinsdag 17 augustus om 20.00 uur.
Aanvangstijd thuiswedstrijden: 11.00 uur en geen beker
De definitieve A- en B-Selectie worden na de voorbereiding definitief vastgesteld.
 

Het derde:
Leiders: Sikco Velstra en Doede Ottema
Training: Woensdagavond om 20.00 uur in combinatie met het vierde
Voor de liefhebber kan er ook op vrijdagavond gezamenlijk met de B-selectie getraind worden, als er plek is.

Selectie: Sikco Velstra, Doede Ottema, Jelle Wierenga, Jochum Bouma, Simon Piet Zijlstra, Nico Hettinga, Jentje van der Wal, Rene Feenstra, Albert Jonker, Cees Sietsma, Atze Achttien, Jiri van der Bemd, Jan Boersma, Bokke Harmen Stremler, Jip de Bakker, Johannes van der Veer, Remmelt Bouma, Sjoerd van Dijk, Wybrand Boersma,  Laurens Lageveen, John Suniga.

Aanvangstijd thuiswedstrijden: 11.00 uur en geen beker.
Start Trainingen: in overleg
 

Het vierde:
Leiders: Bavius Smink
Training: Woensdagavond om 20.00 uur in combinatie met het derde
Voor de liefhebber kan er ook op vrijdagavond gezamenlijk met de B-selectie getraind worden, als er plek is.

Selectie: Bavius Smink,  Siebe Greidanus, Sjoerd van der Hem, Yannick Strobl, Hessel Scharringa, Simon Rinse Miedema, Jelle Scharringa, Sieger Jan Bosma, Jacob Miedema, Duco Hilverda, Wietse Scharringa, Hedzer Bouma, Daniël Rob, Sipco Greidanus (k), Simon Visser

Aanvangstijd thuiswedstrijden: 10.30 uur en geen beker.
Start trainingen: in overleg
 
Keeperstraining:
Dinsdags om 20.00 uur door Willem Beimers. Aanwezige keepers: Hindrik Meinsma, Jelte Wijnja en Stefan Greidanus

 

» BerichtenarchiefAgenda

Twitter