Twitter logo   Facebook logo

VVO en Corona


In aanvulling op onderstaande geldt vanaf 30 september:
  • De kantine is gesloten.
  • Bij wedstrijden zal er in de rust GEEN limonade/thee worden verstrekt. Dus eigen drinken meenemen.
  • De kleedkamers en douches zijn wel beschikbaar.

We willen jullie graag wijzen op de belangrijke corona-regels:

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen

Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder, tenzij uit één huishouden (uitzondering tijdens het sporten)

Vermijd drukte

Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie

Schud geen handen

Volg de looplijnen in de kantine

in de kantine en op het terras is het verplicht om gebruik te maken van stoelen/banken, staan is niet toegestaan

uiteraard is ook de Covid-19-regelgeving van het RIVM en de Veiligheidsregio Fryslân van toepassing

Verder volgt VV Oosterlittens de protocollen van de KNVB. Zie hiervoor onderstaand:

Protocol voor trainers

Protocol voor spelers/speelsters

Protocol voor arbitrage

Protocol voor ouders/toeschouwers

Dank voor de medwerking,
bestuur en jeugdcommissie V.V. Oosterlittens

» BerichtenarchiefAgenda

Twitter