Twitter logo   Facebook logo

Selecties 2020 /2021

Afspraken gemaakt in de seniorencommissie:
Dames 1 en 2:
Leiders: Dries Posseth en Anno  Hilverda
Trainer: Anno Hilverda
Selectie: Elbrich, Geertje, Sandra, Antje, Helen, Nadia, Noa, Brecht, Zoë, Ella, Maike, Laura, Kim, Jantien, Sanne, Boukje, Ilse.
Nieuw: Nelleke Hollenga, Alien, Iris Nauta, Janneke en Jildou
Start: Vrijdag 14 augustus 2020 om 19.00 uur.
Geen beker, toernooien op vrijdagen 
 
A-selectie;
leiders: Minne Fokkens
Grensrechter: Elvir Hadzic
Trainer: Marc van Hiel
Voorlopige A-selectie (22 man):
Jurjen Hofstee, Jelmer Hofstee, Simon Zijlstra, Paulus Yde Walda, Jelmer de Jong, Erwin Zijlstra, Jorrit Meinsma, Evert Pieter Tolsma, Rykhelt Smink, Ewoud Walda, Bauke Abe Sieswerda, Gert Jan Bootsma (k), Hindrik Meinsma (k), Steven Bootsma, Anne Jent Visser, Durk Hoogma, Hessel Postma, Wiebe Siemen Leenstra, Gosse de Haan, Geert Reitsma, Pieter Sybren Scharringa en Gerrit Scharringa
Voor de start van de competitie wordt de selectie teruggebracht naar 18 spelers en 2 keepers.
Start Trainingen: vrijdag 7 augustus 2020 om 19.30 uur

B-selectie:
Leider: Sjirk Jouwsma en Meindert Atema
Grensrechter: eigen speler
Trainers: Meindert Atema (di om 20.00 uur) en Simon P. Zijlstra/Doede Ottema (vr- 20.00 uur)
Voorlopige B-selectie:
Teunis Regeling, Jelle Jan Rodenhuis, Sjoerd Pieter Jouwsma, Sietse Rodenhuis, Jan Pieter Hoekstra, Terry Gerlofsma (k), Jelle Scharringa(?) , Wessel Hilverda, Jurjen Miedema, Ignas Dijkstra, Bauke Folkerts, Jenno Tinga, en Tiemen Tinga, (later aangevuld met afvallers A-selectie)
Start Trainingen: dinsdag 11 augustus om 20.00 uur.
Aanvangstijd thuiswedstrijden: 11.30 uur

 
Het derde:
Leiders: Sikco Velstra en Doede Ottema
Training: Woensdagavond om 20.00 uur in combinatie met het vierde
Voor de liefhebber kan er ook op vrijdagavond gezamenlijk met de B-selectie getraind worden, zolang er plek is.           
Selectie: Sikco Velstra, Doede Ottema, Jelle Wierenga, Jochum Bouma, Simon Piet Zijlstra, Nico Hettinga, Jentje van der Wal, Rene Feenstra, Albert Jonker, Cees Sietsma, Atze Achttien, Jiri van der Bemd, Jan Boersma, Bokke Harmen Stremler, Jip de Bakker, Johannes van der Veer, Remmelt Bouma, Sjoerd van Dijk, Theo Dijkstra,
Aanvangstijd thuiswedstrijden: 11.00 uur en geen beker.
 
Het vierde:
Leiders: Bavius Smink en Laurens Lageveen
Training: Woensdagavond om 20.00 uur in combinatie met het derde
Voor de liefhebber kan er ook op vrijdagavond gezamenlijk met de B-selectie getraind worden, zolang er plek is.
Selectie: Bavius Smink, Laurens Lageveen, Siebe Greidanus, Sjoerd van der Hem, Gerrit Rinze Stremler, Yannick Strobl, Hessel Scharringa, Simon Rinse Miedema, Rein Stremler, Sieger Jan Bosma, Jacob Miedema, Duco Hilverda, Wietse Scharringa, Hedzer Bouma, Daniël Rob, Sipco Greidanus (k),
Aanvangstijd thuiswedstrijden: 10.30 uur en geen beker.
 
Keeperstraining:
Dinsdags om 20.00 uur door Willem Beimers. Aanwezige keepers: Gert Jan Bootsma, Hindrik Meinsma, Terry Gerlofsma en Jelte Wijnja.
 

» BerichtenarchiefAgenda

Twitter