Twitter logo   Facebook logo

Lid worden


Via onderstaande link kom je op een KNVB aanmeld site speciaal voor v.v. Oosterlittens.
Via een paar stappen kan je je hier eenvoudig als lid aanmelden bij onze vereniging.

Aanmelden bij v.v. Oosterlittens

Na aanmelding informeert de ledenadministrateur de Jeugd- cq Seniorencommissie, welke daarna voor indeling in een team zorg draagt en je hierover verder informeert.

Wedstrijdkleding wordt vanuit het kledingfonds van v.v. Oosterlittens verstrekt.
In de contributie is hiervoor een kleine bijdrage begrepen.
De contributieregeling is in te zien op de pagina "Contributie" onder "Over VVO".


Ledenadministratie V.V.Ooosterlittens
Tsjerkelânsleane 10
8835 XZ  Easterlittens
06-10717130
ledenadministratie@vvoosterlittens.nl


 Agenda

Twitter