Twitter logo   Facebook logo

Lid afmelden


Om je als  lid af te melden van onze vereniging is het nodig om dit schriftelijk door te geven aan onze ledenadministratie.

Hierbij kan middels bijgaand Afmeldformulier in te vullen en dit via de email op te sturen naar de ledenadministratie.

Opzegging dient altijd voor 30 juni plaats te vinden.
Bij tussentijdse opzegging voor 31 december wordt bij de Jeugdleden over de 2e seizoenshelft (1 jan- 30 juni) geen contributie meer in rekening gebracht.
Zie voor verdere bijzonderheden bij  Contributieregeling
.
Afmeldformulier :Lidmaatschap


Ledenadministratie V.V.Ooosterlittens
Tsjerkelansleane 10
8835 XZ Easterlittens
06-10717130
ledenadministratie@vvoosterlittens.nl
 


Agenda

Twitter