Twitter logo   Facebook logo

Informatie voor ouders


“Sommige mensen wachten een heel leven op een ontmoeting met hun favoriete voetbalspeler. Ik breng de mijne groot!”
 
Voor ouders is het vaak leuk te zien dat hun dochter of zoon enthousiast is voor de voetbalsport. Lekker buiten bewegen, samen met andere kinderen spelen, leren omgaan met verlies en winst en ontwikkelen van motorische vaardigheden. Dat zijn nogal wat positieve dingen!
 
Voetbal bij VVO
Bij VV Oosterlittens kunnen kinderen trainen en KNVB beker- en competitiewedstrijden spelen. ’s Winters is het mogelijk om deel te nemen aan de zaalvoetbalcompetitie. E- en F-pupillen krijgen een keer per week training. Vanaf de D-pupillen biedt VVO de mogelijkheid om twee keer per week te trainen.
 
Bekerwedstrijden
Het seizoen start altijd met drie bekerwedstrijden. Bij een bekerwedstrijd kun je heel diverse tegenstanders tegenkomen. Uiteraard is het erg leuk als een team door de eerste ronde van de beker komt. Maar slaagt dat niet, dan is het in ieder geval een fijne oefening geweest om wat wedstrijdritme op te bouwen.
 
KNVB competitie
Na de bekerwedstrijden begint de KNVB competitie. De meeste jeugdteams spelen een halve voetbalcompetitie. Dat betekent dat in het najaar de niveaus binnen een competitiepoule soms nog sterk uiteen kunnen lopen. Op basis van de uitslagen van de najaar competitie, wordt de indeling van de voorjaar competitie door de KNVB gemaakt. De voorjaar competitie wordt dan vaak ook bekeken als de eigenlijke competitie. De najaar competitie speelt zich af van september tot en met november. De voorjaar competitie van maart tot en met mei.
 
KNVB Zaalcompetitie
In de winterstop kunnen teams deelnemen aan de zaalcompetitie van de KNVB. De beslissing hiertoe ligt bij de leiding en ouders. Zij zullen extra tijd moeten investeren om dit mogelijk te maken.
 
Selectiebeleid
Vanaf de E-pupillen worden jonge voetbalspelers geselecteerd op voetbalprestatie. Dit sluit aan bij het doel van VV Oosterlittens: voetbalsport aanbieden op een passend niveau. Selecteren gebeurt altijd zorgvuldig en in overleg met leiders en trainers.
 
Gedragscode
Om een vereniging te zijn waar iedereen met plezier terecht kan, hanteren wij een gedragscode. Deze geldt voor alle mensen die annex zijn met VVO. Spelers, leiders, trainers, bestuurs- en commissieleden, scheidsrechters, overige vrijwilligers, supporters en bezoekers. De gedragscode is een lijst met afspraken over hoe we ons gedragen en hoe we met elkaar omgaan. Het is van belang dat deze lijst onder de aandacht blijft!

Klik hier voor de gedragscode.
 
Vrijwilligerswerk
Om dit allemaal te realiseren, moet er heel wat werk verzet worden. Dat betekent dan ook dat van ouders enig vrijwilligerswerk verwacht wordt. Zoals het regelen van vervoer van spelers, meehelpen met activiteiten, ondersteunen van trainer/leider of het invullen van een functie als trainer, leider, scheidsrechter of bestuurslid. Iedereen draagt op zijn eigen manier en binnen de eigen mogelijkheden een steentje bij aan VVO. Gelukkig is het ontzettend leuk en dankbaar werk om een bijdrage te leveren aan onze gezellige vereniging!
 
 
 
 


Agenda

Twitter