Twitter logo   Facebook logo

Gedragscode VVO


Gedragscode VV Oosterlittens 

VV Oosterlittens heeft een gedragscode voor alle mensen die annex zijn met de vereniging. Spelers, leiders, trainers, bestuurs- en commissieleden, scheidsrechters, overige vrijwilligers, supporters en bezoekers. De gedragscode is een lijst met afspraken over hoe we ons gedragen en hoe we met elkaar omgaan.
 

Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

 • Gebruik positieve en aanmoedigende taal richting een ander (teamgenoot, tegenstander, trainer, leider, scheidsrechter). Schelden, vloeken, pesten, schoppen en discrimineren wordt niet geaccepteerd
 • Gedraag je sportief en sociaal, ook als prestaties, opdrachten of beslissingen niet zijn zoals jij wilt
 • Volg aanwijzingen op van daartoe bevoegde vrijwilligers (leiders, trainers, scheidsrechters
 • Zorg dat je op tijd komt op de training of wedstrijd en -indien nodig- je op tijd afmeldt 

Wees zuinig op de voorzieningen van VV Oosterlittens en gastverenigingen

 • Zorg ervoor dat het trainingsmateriaal na afloop weer teruggeplaatst wordt waar het hoort
 • Gebruik de douche na wedstrijd (en/of training) en zorg na afloop voor een schone en opgeruimde kleedruimte
 • Heb respect voor de spullen van een ander. Kom niet ongevraagd aan een ander zijn spullen.
 • Draag zorg voor een nette uitstraling van ons sportpark en accommodatie. Plaats auto’s en fietsen op de juiste plek en laat geen rommel achter. 

Zorg met elkaar voor een omgeving waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt

 • Laat iedereen zich welkom voelen bij VV Oosterlittens. Sluit anderen niet buiten
 • Ga zorgvuldig om met het plaatsen van berichten en foto’s op Social Media. Ook na afloop van een training of wedstrijd zijn wij een vereniging die positief naar buiten treedt
 • Zorg er voor dat er altijd meerdere volwassenen in een kleedruimte zijn met pupillen
 • Sluit een sportmoment altijd positief af. Geef na een wedstrijd altijd een hand aan de tegenstander en arbitrage


Agenda

Twitter