Twitter logo   Facebook logo

Historie VVO


Voetbal Vereniging Oosterlittens

De oprichtingsdatum van VVO is 31 januari 1935. De oprichtingsvergadering was in Cafe Visser aan It Plein te Easterlittens. Op deze avond gaven zich direct 20 werkende leden op.

De voorloper van VVO was overigens “TORO” . Een groep jongens uit Oosterlittens gingen in de jaren voorafgaand aan 1935 als ploeg al te voetballen naar bijvoorbeeld Dronrijp en Menaldum.

Ruim 75 jaar geleden ontstond er dus officieel een voetbalvereniging in Oosterlittens onder de naam VVO. Op 27 juli 1935 sloot de club zich aan bij de Friese Voetbalbond.

Leden

Waar de leden bij de oprichting hoofdzakelijk uit Oosterlittens kwamen heeft de vereniging door de jaren heen een veel bredere achterban gekregen. Naast de “Littensers” komen de leden nu voor een groot deel uit de vele dorpen nabij Oosterlittens; Winsum, Welsryp, Baard, Huns, Leons, Hylaard, Jorwerd, Mantgum, Weidum, Easterwierrum, Boazum, Wieuwerd, Britswerd, Itens.

Teams

In het oprichtingsjaar 1935 kwam er een team uit van VVO in de 3e klasse FVB. Anno 2016 komt het eerste team van VVO uit in de 3e klasse KNVB. VVO telt nu de volgende teams:

• 4 seniorenteams
• 1 A-junioren team
• 2 B-junioren teams​
• 1 Meisjes B-junioren team
• 2 C-junionren teams 
• 3 D-pupillen teams
• 4 E-pupillen teams
• 3 F-pupillen teams

Vrijwilligers

Onze vereniging kan niet zonder haar vrijwilligers. Dat kon in de jaren van de oprichting al niet, maar door het groeien van de vereniging door de jaren heen is ook het aantal vrijwilligers gegroeid. Onze vereniging kan terugvallen op vrijwilligers als:

• trainers
• leiders
• scheidsrechters
• grensrechters
• verzorgers
• bestuursleden
• commissieleden
• schoonmaaksters
• wasvrouwen
• materiaal/terrein mensen
• lotenverkopers
• etc.

Ereleden (en leden van verdienste)

Binnen onze vereniging zijn er zo veel mensen actief dat het niet mogelijk is om deze te benoemen. Hierin zou ook het gevaar schuilen mensen te vergeten. Dit doen we dus dan ook niet….
Wel telt onze vereniging op dit moment een erelid en drie leden van verdienste. Zonder mensen te kort te doen kunnen we deze heren wel bij naam noemen. Zij hebben deze titel verdiend voor de tijd, energie en bezieling welke ze in onze club hebben gestoken;

Erelid                                                                        
De heer H. Zijlstra   
De heer M.T. Heeg †                                            
De heer A. Van der Weide †
De heer E. Rodenhuis †
De heer G. Engbers  †

Lid van verdienste​
De heer R. van der Schaaf
De heer J. van der Schaaf
De heer S. Jouwsma  
De heer J. Wagenaar  †

Clublied VVO

In het jaar 2010 hebben we het 75-jarig bestaan van de vereniging groots gevierd met allerlei activiteiten voor jong en oud. Er is een jubileumboek geschreven (75 jier V.V. Oosterlittens – grutske feriening yn’e Greidhoeke) en er is een clublied geschreven. Onderstaand de tekst van ons clublied:

“Skouder oan skouder”

Eltse sneon en eltse snein
Op nei it doarpke oan it plein
Yn waar en wyn, op it fjild
Wy wolle it net misse, foar gjin jild
Hân yn hân mei de maten, altyd in streepke oer
Wy rinne nea alline, foar elkoar gean we troch it fjoer

Refrein: (yn Easterlittens stiet elk……)
Skouder oan skouder, foar it read/giel op it grien
Skouder oan skouder, Easterlittens nûmer ien
Foar elkoar, mei elkoar, giet VVO derfoar
Skouder oan Skouder, Easterlittens nûmer ien


Yn ús kleuren read en giel
Stean wy op it griene fluwiel
Mei de freonen rûnom wei
O, wie ’t mar wer in fuotbaldei
Hân yn hân mei de maten, altyd in streepke oer
Wy rinne nea alinne, foar elkoar gean we troch it fjoer

Refrein

Raze en roppe, skave en skoppe
Nea fersake, Littens boppe
Ferlern, gelyk of gewoanwei wûn
Elk die syn bêst en de bal is rûn
Mar yn de tredde helte is elkenien kampioen

Refrein


Agenda

Twitter