Twitter logo   Facebook logo

Voorlopige teamindeling seizoen 2019/2020

Start A- en B-selectie is op 16 augustus.
 
Na de bekerwedstrijden wordt de definitieve indeling bekend gemaakt van de A-selectie en de B-selectie. Van de A-selectie blijven 18 spelers en 2 keepers over. Van de B-selectie blijven ook 18 spelers en 2 keerpers over.
De afvallers van de B-selectie worden ingedeeld in het 4de elftal (of in uiterste nood in het derde)
 
De keepers moeten de concurrentie met elkaar aangaan om te bepalen wie bij de A-selectie en wie bij de B-selectie wordt ingedeeld.
 
Uiteindelijk worden zondags voor het eerste elftal 14 spelers en voor het tweede elftal 14 spelers uitgenodigd. De rest speelt in het derde elftal (of als de voorkeur daarnaar uitgaat in het vierde).
Het derde elftal bestaat uit (te) veel spelers en daarom zullen daar een groot aantal spelers meedoen met het 35+ elftal op vrijdagavond.
 
De niet-geselecteerde spelers van het derde en vierde trainen gezamenlijk op donderdagavond.
(Zolang het avonds licht is, kunnen zij ook apart op vrijdagavond trainen. )

Keepers:
Gert Jan Bootsma
Terry Gerlofsma
Hindrik Meinsma
Lars Paternotte

A-selectie
1 Jurjen Hofstee
2 Jelmer Hofstee
3 Simon Zijlstra
4 Paulus Yde Walda
5 Gerrit Rinze Stremler
6 Jelmer de Jong
7 Erwin Zijlstra
8 Jorrit Meinsma
9 Evert Pieter Tolsma
10 Rykhelt Smink
11 Ewoud Walda
12 Bauke Abe Sieswerda
13 Steven Bootsma
14 Anne Jent Visser
15 Ignas Dijkstra
16 Durk Hoogma
17 Hessel Postma
18 Gosse de Haan
19 Gerrit Scharringa
20 Renzo Ambrosio
21 Pieter S. Scharringa

B-selectie
1 Teunis Regeling
2 Jelle Jan Rodenhuis
3 Sjoerd Pieter Jouwsma
4 Jan Pieter Hoekstra
5 Rene Faber
6 Sietse Rodenhuis
7 Jurjen Miedema
8 Bauke Folkerts
9 Wiebe Siemen Leenstra
10 Geert Reitsma
11 Jelmer Kuiken
12 Tiemen Tinga
13 Jenno Tinga
14 Duco Hilverda
15 Wessel Hilverda
16 Theo Dijkstra
17 Bokke Harmen Stremler
18 Ynte van der Veen

3e / 35+
1 Nico Hettinga
2 Albert Jonker
3 Sjoerd van Dijk
4 Jip de Bakker
5 Jiri van den Bemd
6 Jan Boersma
7 Dirk Jorritsma
8 Johannes van der Veer
9 Remmelt Bouma
10 Sikco Velstra
11 Doede Ottema
12 Theo Visser
13 Jelle Wierenga
14 Jochum Bouma
15 Simon Piet Zijlstra
16 Jentje van der Wal
17 Rene Feenstra
18 Jeroen van der Gulik
19 Ruben Bonhof

4e
1 Sjoerd v/d Hem
2 Laurens Lageveen
3 Jelle Scharringa
4 Yannick Strobl
5 Bavius Smink
6 Hessel Scharringa
7 Raymon Cuperus
8 Simon Rinse Miedema 
9 Rein Stremler
10 Jacob Miedema
11 Hedzer Bouma
12 Daniël Rob
13 Sieger Bosma

beschikbaar voor 35+
1 Sikco Velstra
2 Doede Ottema
3 BroerEvert Siderius
4 Theo Visser
5 Jelle Wierenga
6 Jochum Bouma
7 Simon Piet Zijlstra
8 Jentje van der Wal
9 Rene Feenstra
10 Jeroen van der Gulik
11 Teunis Regeling
12 Sjoerd Pieter Jouwsma
13 Cees Sietsma
14 Atze Achttien
15 Nico Hettinga
16 Albert Jonker
17 Rene Faber
18 Sietse Rodenhuis

» Berichtenarchief