Twitter logo   Facebook logo

Rabobank Ledenactie levert clubkas 368,89 op

Dank aan alle leden en supporters welke op onze vereniging hebben gestemd. De actie van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland heeft ons een mooi sponsorbedrag opgeleverd

Uiteraard ook dank aan de Rabobank!

» BerichtenarchiefAgenda

Twitter