Twitter logo   Facebook logo

In memoriam Meindert Heeg

In de nacht van vrijdag op zaterdag 29 september 2018 is toch nog plotseling overleden onze penningmeester en bestuurslid Meindert Heeg. Meindert was sinds november 2017 jaar ernstig ziek.
Meindert is sinds jaar en dag actief betrokken bij onze voetbalvereniging Oosterlittens. De Voetbalvereniging Oosterlittens en het MFC de Jister hebben, naast zijn levenspartner en vrouw Tryntsje, een groot deel van zijn leven bepaald.

Meindert was eerst als voetballer actief bij VV Oosterlittens en dat heeft hij niet zonder succes gedaan. Meer dan 300 wedstrijden heeft hij in het eerste elftal gespeeld. Na zijn voetbalcarrière heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als trainer, leider en ook als scheidsrechter.

In het seizoen 1975-1976 is hij in het bestuur gekozen door de algemene ledenvergadering en dat heeft hij tot aan zijn overlijden met verve gedaan. Eerst als algemeen bestuurslid maar al snel werd hij penningmeester van VV Oosterlittens.

Jarenlang is Meindert de contactpersoon geweest van onze vereniging richting de KNVB.  Tevens was hij afgevaardigde van de regio Sneek. Voor zijn inzet en betrokkenheid heeft hij een gouden speld ontvangen van de KNVB.

Meindert heeft veel gedaan en veel betekent voor VV Oosterlittens. Meindert de man met de 2 petten op als penningmeester van VVO en de Jister, beide zaken had hij altijd prima op orde. Meindert die altijd op zoek ging naar oplossingen en graag achter zijn PC mocht zitten om zaken uit te pluizen.  Meindert die altijd met zijn sleutels aan het friemelen was (en volgens Tryntsje) die sleutels regelmatig kwijt was. Meindert, het gezicht van onze vereniging, o.a. als verkoper van onze programmaboekjes. Meindert, liever niet op de voorgrond, maar op de achtergrond van onschatbare waarde. 


 
Meindert…..een bijzonder mens.  Dyn wurk is dien, dyn kaai sil net mear rattelje.
Wij wensen Tryntsje en de naaste familie heel veel sterkte toe.
 
Tot aan zijn overlijden toe is Meindert actief en betrokken geweest bij onze voetbalvereniging. Voor deze enorme betrokkenheid en zijn inzet wordt Meindert (postuum) voorgedragen tijdens de algemene ledenvergadering als erelid van VV Oosterlittens. Meindert was hiervan op de hoogte, maar wilde geen extra drukte. Het gaat zoals het gaat.
 

» Berichtenarchief