Twitter logo   Facebook logo

Tanja Tunoannimmer nieuwe sponsor VVO

De sponsorclub van VVOosterlittens kan melden dat de eerste nieuwe sponsor van het jaar is te begroeten. Evert Tanja uit Wommels heeft een sponsorcontract getekend voor het sponsoren van een reclamebord langs het hoofdveld.

We hopen op een mooie samenwerking en gaan er van uit dat Tanja nog veel tuinen (en bestrating) zal aanlegen in Easterlittens en omstreken

» BerichtenarchiefAgenda

Twitter