Twitter logo   Facebook logo

BEDANKT, vrijwilligers van VVO

In het kader van Nationale Vrijwilligersdag........ Hartelijk Dank aan alle vrijwilligers van VV Oosterlittens. Te denken valt aan

Bestuurs/ en commissieleden
Leiders en trainers
Schoonmakers van MFC De Jisters
Kantinedienst medewerkers MFC De Jister
Terrein en materiaal medewerkers
Ouders welke als chaffeur en begeleider werkzaamheden

en ieder welke we dan nog vergeten......

Bestuur VV Oosterlittens

» Berichtenarchief