Twitter logo   Facebook logo

Bericht van overlijden: Tjerk Hoekstra

Vandaag hebben we het bericht ontvangen dat vrijwilliger van VVO (en vader van speler Jan Pieter Hoekstra) Tjerk Hoekstra zeer plotseling is overleden. Onze gedachten gaan uit naar de familie en wensen hen heel veel sterkte toe met dit verlies

» BerichtenarchiefAgenda

Twitter