Twitter logo   Facebook logo

Aanleg van Multi Sport Arena - update 1

Reeds twee jaar is een commissie actief om de aanleg van een multi sport arena te realiseren op het voormalig gravelveld bij de Jister. In deze commissie zijn o.a. vertegenwoordigd alle sportverenigingen van Easterlittens, het dorpsbelang, de Jister en de basisschool.

Deze week is de start gemaakt met de daadwerekelijke aanleg van het veld. Onderstaand kun je de ontwikkelingen volgens middels de foto´s


» BerichtenarchiefAgenda

Twitter