Twitter logo   Facebook logo

Lid worden


Om lid te kunnen worden van onze vereniging is het nodig onderstaand inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend op te zenden naar of in te leveren bij de ledenadministatie.

Na ontvangst van dit ingevuld inschrijfformulier geeft de ledenadministrateur de aanmelding door aan de Jeugd- cq Seniorencommissie, welke daarna voor indeling in een team zorg draagt en  u hierover verder informeert.

Inschrijfformulier Lidmaatschap VVO

Ledenadministratie V.V.Ooosterlittens
Tsjerkelansleane 10
8835 XZ  Easterlittens
06-10717130
ledenadministratie@vvoosterlittens.nl


 Agenda

Twitter