Twitter logo   Facebook logo

Wedstrijdsponsoren


Beker
Datum Thuisploeg Uitploeg Sponsor                                   
20-08-2016 V.V. Oosterlittens SDS Easterein Tanja Tunoannimmer - Wommels
23-08-2016 V.V. Oosterlittens Foarut N.V.T.


Competitie
Datum Thuisploeg Uitploeg Sponsor
04-09-2016 V.V. Oosterlittens FFS Gosse Derk Bouw - Easterlittens
18-09-2016 V.V. Oosterlittens Irnsum Ronny Roskam Onderhoud - Easterlittens
02-10-2016 V.V. Oosterlittens VWC Bosma Bouw - Hijlaard
30-10-2016 V.V. Oosterlittens RKO Schroevenkopen.nl
06-11-2016 V.V. Oosterlittens Akkrum Jelle Jan Leijenaar - Dronrijp
27-11-2016 V.V. Oosterlittens Dronrijp Feenstra Dakbedekking - Dronrijp
11-12-2016 V.V. Oosterlittens Oldeboorn IDA Visservice - Joure
05-02-2017 V.V. Oosterlittens Black Boys De Lachende Koe - Sneek
19-02-2017 V.V. Oosterlittens  Aengwirden Autobedrijf Hoekstra - Hijlaard
19-03-2017 V.V. Oosterlittens  Renado Kuindersma Verzekeringen BV - Joure
09-04-2017 V.V. Oosterlittens  Nieuweschoot JP Walda Bouwsupport - Welsrijp
23-04-2017 V.V. Oosterlittens  Read Swart NNRD - Drachten
07-05-2017 V.V. Oosterlittens Mildam M.F.C. De Jister - Easterlittens


Agenda

Twitter