Twitter logo   Facebook logo

Contributieregeling V.V.OosterlittensMet ingang van 1 juli 2019 gelden volgende contributiebedragen*:
 
Senioren (18 jaar en ouder) 173.00 per jaar
Dames en 35+  kleine competitie 97.00 per jaar
JO19/JO17 (Junioren A/B) (14 tot 18 jaar) 132.50 per jaar
JO15 (Junioren C) (12 tot 14 jaar) 127.50 per jaar
JO13 (D-Pupillen) (10 tot 12 jaar) 100.00 per jaar
JO11/JO9/JO7 (E- en F-pupillen) (tot 10 jaar) 97.00 per jaar
Zaalvoetbal en Dames Senioren   82.00 per jaar
*contributie is inclusief bijdrage kledingfonds

De contributies worden per kwartaal geïncasseerd en wel omstreeks de 25e van de maanden augustus, november, februari en april of mei.

Voor bepaling leeftijdscategorie geld:
voor het 1e halfjaar 2019 (seizoen 2018/2019) 1 januari 2018 als peildatum.
voor het 2e halfjaar 2019 (seizoen 2019/2020) wordt dit 1 januari 2019.

Bij junioren en pupillen wordt voor het 2e jeugdlid 25% korting gegeven.
Bij junioren en pupillen wordt voor het 3e jeugdlid 50% korting gegeven.

Voor niet-spelende leden bedraagt de contributie 50 % van bovenstaande contributiebedragen (exclusief bijdrage kledingfonds).

Nieuwe E/F-pupillen-leden zijn de eerste 3 maanden gratis.

Bovenstaande contributies gelden bij automatische kwartaal betaling, anders worden de contributies per betalingsperiode verhoogt met de door de vereniging te maken incassokosten ad. € 2,50.


Het lidmaatschap wordt voor een geheel seizoen aangegaan. Dit is van 1 juli tot en met 30 juni.
Opzegging dient altijd voor 30 juni plaats te vinden.
Bij tussentijdse opzegging voor 31 december wordt bij de jeugdleden over de 2e seizoenshelft (1 jan- 30 juni) geen contributie meer in rekening gebracht.

Om een lid af te melden van onze vereniging is het nodig om dit schriftelijk door te geven aan onze ledenadministratie.

Ledenadministratie V.V.Ooosterlittens
Tsjerkelansleane 10
8835XZ Easterlittens
06-10717130
ledenadministratie@vvoosterlittens.nl


 

Volgende wedstrijd VVO 1

Competitie

20 oktober 2019, 14.00 uur
Sportpark Tred iene - Easterlittens

 vs.  

Wedstrijdsponsor:

Scharringa Administratie - Wjelsryp


 


Agenda

Twitter