Twitter logo   Facebook logo

Teaminformatie JO17-1


Jelke Greidanus
Klaas Gerrit Meulenaar
Jarno Viëtor
Wessel de Wit
Jelte Wynia
Jelle Kees Mourits
Gerben van Dijk
Jens Jepkema
Mike Bruinsma
Nanne Dijkstra
Lolke van der Sloot
Jelle Rodenhuis
Ruben B. Kauffmann

Leider: Klaas Wynia
Leider: Nynke de Wit
Trainer: Meindert Atema
Trainer: Meindert Atema