Twitter logo   Facebook logo

Jeugdcommissie


Samenstelling bestuur afdeling jeugd:
 
Functie Naam Telefoonnummer
Voorzitter jeugd commissie Sipke Dijkstra
jeugdcommissie@vvoosterlittens.nl
 
Scheidsrechter commissie Sikco Velstra 06-10717130
 
Jeugdtrainer Meindert Atema
Bouwe Roodbergen
0519-589521
06-12047091
Jeugd activiteiten commissie Dirk Jorritsma
Gerry van der Kooij
jeugdactiviteiten@vvoosterlittens.nl
06 27476884
06 50495171
Coördinator A, B en C junioren Johan Hempenius 06-11094429
Coördinator D pupillen Johan Hempenius  06-11094429
Coördinator E en F pupillen Haintje G. Kuipers
 
06-81082734
Coördinator Trainingen Sipke Dijkstra  
Ledenadministratie Meindert Heeg ledenadministratie@vvoosterlittens.nl 0517-341762
Wedstrijdsecretaris Sikco Velstra 
wedstrijdsecretariaat@vvoosterlittens.nl
06-10717130
   

Organisatie.

Om te komen tot een verdere ontwikkeling van onze organisatie geven wij inzicht in wat wij de belangrijkste taken vinden van degenen die betrokken zijn bij onze jeugd. Wij onderkennen bij deze betrokkenen de volgende groepen:
- de jeugdcommissie;
- technische commissie;
- scheidsrechters commissie;
- jeugd activiteiten commissie;
- betaalde jeugdtrainer(s);
Klik op   ORGANOGRAM AFDELING JEUGD VVO

Jeugdcommissie.
De belangrijkste taken van de leden van de jeugdcommissie zijn:
- het deelnemen aan de vergaderingen van de jeugdcommissie;
- het opstellen van het beleid en het zorg dragen dat er draagvlak is voor dit beleid;
- het zorg dragen voor een soepele voortgang van de wekelijkse gang van zaken;
- het werven, aanstellen, aansturen en begeleiden van de verschillende vrijwilligers;
- het zorg dragen voor een financieel gezonde organisatie;
- het vertegenwoordigen en promoten van onze vereniging in de regio;
- het (laten) organiseren van activiteiten van onze jeugdleden.

Technische commissie.
De belangrijkste taken van de technische commissie zijn:
- het voorleggen van zaken in de technische commissie over de bevindingen die door de technische coördinator niet zelfstandig is op te lossen;
- het informeren van de leiders, trainers en ouders over de genomen besluiten;
- het regelmatig bekijken van trainingen en wedstrijden;
- het signaleren en noteren van talenten in verband met de teamindelingen;
- talenten die ver boven de anderen uitsteken voorleggen aan de technische commissie;
- het zitting hebben in de technische commissie;
- het opstellen en het bewaken van de uitvoering van dit technisch beleid;
- het begeleiden van de leiders en trainers.

Scheidsrechters commissie
De belangrijkste taken van de scheidsrechters commissie zijn:
- het niveau van de jeugdscheidsrechters verbeteren;
- het aanstellen van jeugdscheidsrechters bij alle thuiswedstrijden;
- het aanbieden van opleidingen gericht op jeugdscheidsrechter in brede zin;
- het blijven beoordelen en adviseren van de jeugdscheidsrechter.

Jeugd activiteiten commissie
De belangrijkste taken van de jeugd activiteiten commissie zijn:
- het laten organiseren van activiteiten voor alle jeugdleden;
- het betrekken van de ouders bij diverse activiteiten;
- alle activiteiten hebben de bedoeling om de club te promoten:

Betaalde jeugdtrainer(s)
De belangrijkste taken van de betaalde jeugdtrainers spreekt voor zich.
Ze zijn onderdeel van de jeugdcommissie en de technische commissie