Twitter logo   Facebook logo

Bestuur
Samenstelling Bestuur:
 
 
Functie Naam Tel.nummer
Voozitter & Seniorencom. Doede Ottema 058-2501309
Penningmeester & ledenadministratie Meindert Heeg 0517-341762
Secretaris & nieuwsbrief com. Margriet Bakker 06-15586641
Wedstrijdsecretaris senioren & jeugd Sikco Velstra 06-10717130
Faciliteiten Sjirk Jouwsma 0517-342021
Jeugdzaken Jelmer Hofstee 06-81065997
PR/Sponsoring & activiteiten com. sen. Simon P. Zijlstra 06-51640521

E-mail adressen:
 
voorzitter voorzitter@vvoosterlittens.nl
penningmeerster penningmeester@vvoosterlittens.nl
secretariaat info@vvoosterlittens.nl
Wedstrijdsecretariaat wedstrijdsecretariaat@vvoosterlittens.nl
Faciliteiten onderhoud@vvoosterlittens.nl
Jeugdzaken jeugdcommissie@vvoosterlittens.nl
PR & Sponsoring sponsorclub@vvoosterlittens.nl