Twitter logo   Facebook logo

KNVB Jeugdzaalvoetbalcompetitie


Ook in het seizoen 2016/2017 organiseert de KNVB een jeugdzaalvoetbalcompetitie. Vorig jaar hebben de meeste van onze jeugdteams hieraan meegedaan. Dit jaar hopen we op eenzelfde enthousiaste deelname.
De volgende teams kunnen deelnemen:
  • - Meisjes O17, O15 en O13-teams
  • - JO13-pupillenteams die spelen in de na- en voorjaarsreeksen
  • - JO11-pupillenteams die spelen in de na- en voorjaarsreeksen
  • - JO9-pupillenteams die spelen in de na- en voorjaarsreeksen
Alle jeugdteams van VVO voldoen hier aan.

De competitie wordt georganiseerd op een aantal zaterdagen in de periode van 17 december 2016 tot en met 11 februari 2017. Elk van deze zaterdagen speelt het team twee wedstrijden. Het minimaal aantal spelers per team is 5.

Opgave per team bij de Jeugd Activiteiten Commissie via het email adres: JACVVoosterlittens@gmail.com
Wij geven de teams door aan de KNVB.

Opgave uiterlijk tot en met 1 oktober 2016!

Wat we verder verwachten:
  • Scheidsrechter: De taak van scheidsrechter moet worden ingevuld door ouders en/of leiders. Voorgaande jaar diende de scheidsrechter de wedstrijden te fluiten van het team van VVO;
  • Zaalwacht: De taak van zaalwacht (bijhouden van de score en de orde houden binnen de zaal) moet worden ingevuld door ouders en/of leiders. Per team moet minimaal één ouder/leider beschikbaar zijn voor zaalwacht. De zaalwacht dient bij alle wedstrijden van de poule aanwezig te zijn. Dat wil zeggen dat de zaalwacht bij de poule waar een team van VVO in is gedeeld, de gehele ochtend / middag aanwezig dient te zijn. Dit zal gedurende de competitie 1 á 2 keer het geval zijn.
Indien bovenstaande niet mogelijk is, kan het team niet meedoen aan de zaalcompetitie!

De indeling, het programma en de programmaboekjes zullen rond 1 december bekend worden gemaakt.
Zodra wij deze van de KNVB hebben ontvangen, zullen deze zo spoedig mogelijk door ons aan de leiders van de deelnemende teams verstrekt worden ontvangen.


Agenda

Twitter